Vi är auktoriserade

Bästa sättet att försäkra sig om att få all den hjälp man behöver vid ett dödsfall är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad. Auktorisationen är en viktig garanti för att man får rätt hjälp i den svåra situation man kan befinna sig i vid ett dödsfall.

Auktorisationsvillkor.
För att bli auktoriserad krävs att samtliga medarbetare har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Auktorisationen omfattar stränga regler när det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation. För att upprätthålla auktorisationen krävs kontinuerlig fortbildning och en särskild prövning vart femte år. Ytterligare information om auktorisationskraven finns på begravningar.se